facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca projektu DEEPWATER-CE

Mikrofony dziennikarskie

Wspieranie planowania i zarządzania zasobami wodnymi jest głównym celem międzynarodowego projektu DEEPWATER-CE, w którym udział biorą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Opracowane narzędzia mają stanowić odpowiedź na problem narastającego niedoboru wody w Europie Środkowej, będącego efektem zachodzących globalnie zmian klimatycznych.

Ilość i rozkład opadów atmosferycznych zmienia się, w konsekwencji prowadzi to do ekstremalnych wahań przepływów w rzekach, a także utrudnień związanych z dostępnością do zasobów wodnych, co potencjalnie może prowadzić do narastania konfliktów pomiędzy ich użytkownikami. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest system technologii sztucznego zasilania (Managed Aquifer Recharge – MAR). Uczestnicy projektu oceniać będą efekty wdrażania systemu oraz jego znaczenie dla bezpieczeństwa dostępu do zasobów wody. Realnym i możliwym podejściem wydaje się gromadzenie nadmiaru wód między innymi powierzchniowych w okresach charakteryzujących się obfitością opadów i przechowywaniem ich na czas suszy w warstwach wodonośnych.

Konferencja prasowa poświęcona projektowi DEEPWATER-CE odbyła się w środę 20 listopada 2019 roku w sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a). W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wzięli prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ, lider zespołu naukowców z UŚ dr Sławomir Sitek oraz Elisabeth Magyar reprezentująca partnera wiodącego projektu – Węgierską Służbę Górniczą i Geologiczną.

Mężczyzna odpowiadający na pytania dziennikarzCzterech rozmawiających mężczyzn
 

 

 

 

 

Troje rozmawiających ludzi
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Projekt DEEPWATER-CE realizuje 8 partnerów z 5 krajów: Węgier (Węgierska Służba Górnicza i Geologiczna, Geogold Kárpátia sp. z o.o.), Chorwacji (Spółka wodno-kanalizacyjna w Splicie, Chorwacka Służba Geologiczna), Słowacji (Instytut Badań Wody), Niemiec (Uniwersytet Techniczny w Monachium) i Polski (Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Uniwersytet Śląski), a także 5 partnerów wspomagających.

Aktualizacja: 20.11.2019 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.