facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Wielowymiarowość stosunków międzynarodowych…”

logo Interdyscyplinarnego Koła Nauk Społecznych

11 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wielowymiarowość stosunków międzynarodowych. Współpraca i rywalizacja w przestrzeni międzynarodowej na przykładzie sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”, która adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów.

Spotkanie będzie miało na celu:

  • promocję kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
  • przybliżenie różnorodnych aspektów życia w tym regionie,
  • pogłębianie wiedzy o odmiennych kulturach, a w konsekwencji przezwyciężanie stereotypowego myślenia o państwach nieeuropejskich,
  • rozwijanie działań umożliwiających zrozumienie i poznanie innych kultur,
  • poszerzenie zainteresowań studentów i pracowników naukowych,
  • promowanie interdyscyplinarnego podejścia badawczego.

 

Organizatorem wydarzenia jest Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych UŚ. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 21 marca. Opłata konferencyjna wynosi 25 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.