facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja i debata z cyklu „Miasta Idei”

19 września 2016 roku o godzinie 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a, aula P/0/05) odbędzie się konferencja pn. „Miasta Idei”. Jej celem jest wypracowanie najlepszych pomysłów i praktyk dla śląskich miast. Tematem przewodnim będzie „Miasto dla młodych”. 

Debata dotyczyć będzie przede wszystkim oczekiwań młodych ludzi wobec miasta, w którym żyją. W panelu udział wezmą: Andrzej Kotala – prezydent Chorzowa, Przemysław Fabjański – dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Łukasz Harat – fundator i członek zarządu Fundacji antyRAMA, dr inż. arch. Agnieszka Labus z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki – koordynator Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyć będą kanclerz Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka oraz dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Marian Paluch.

Organizatorami debaty są: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Urząd Miasta Chorzów oraz „Gazeta Wyborcza”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smcebi.us.edu.pl.

Plakat informujący o debacie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.