facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŚ oraz Koło Naukowe „Prawo i Bioetyka” organizują ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”. Spotkanie rozpocznie się 18 maja 2016 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (aula nr 7). Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki może kolidować z interesem społecznym (publicznym). 

Konferencję otworzy prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://bioetyka2016.blogspot.com

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.