facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kolejny lot badawczy

Zdjęcie: balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

12 września 2019 roku ok. godz. 16.00 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA). Balon, który jest wyposażony w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza, wystartuje z terenu Chorzowa. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenia sadzy i ozonu.
 
Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi.
 
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lot zostanie przeniesiony na inny termin.
 
Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery powstały dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.