facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kalendarium

Kartka z kalendarza

26 maja zdarzyło się w uczelni:

  • 2012 -

    Na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się Śląski Integracyjny Piknik Naukowy. Wydarzenie miało charakter otwarty i było skierowane m.in. do osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży. Dla uczestników przygotowano bogaty program, który obejmował wykłady, doświadczenia i eksperymenty z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii i matematyki.

  • 2015 -

    Juwenalia Śląskie 2015

60
70
80
90
XXI
15 stycznia W dniach od 15 do 18 stycznia 1998 gościł w Katowicach przybyły tu na zaproszenie JM Rektora prof. Tadeusza Sławka dr Michael Vorbeck, przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Rady Europy.
20 stycznia Senat UŚ podjął decyzję o utworzeniu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
4 marca Fundacja Viribus Unitis oraz Deutche Studentenwerk Erfurt - Ilmenau podpisały umowę o współpracy.
11 marca W UŚ przebywał wicepremier rządu RP i minister finansów prof. Leszek Balcerowicz.
12 marca Rektorzy dwóch katowickich Uczelni: Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego spotkali się z Wojewodą Katowickim - Markiem Kempskim.
17 marca UŚ przy pomocy Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego "Viribus Unitis". zorganizował pierwsze w historii targi edukacyjne, podczas których prezentowano ofertę edukacyjną Uczelni.
18 marca Odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „S” UŚ. Przewodniczącą została Ewa Żurawska.
5 maja JM Rektor UŚ prof. dr. hab. Tadeusz Sławek i komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. mgr. Mieczysław Kluk zawarli porozumienie w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie UŚ, dostrzegając wspólnie pilną potrzebę skutecznego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uczelni.
12 maja Uroczyście poświęcona została ekumeniczna kaplica zlokalizowana na terenie Filii UŚ.
19 czerwca W dniach 19–21czerwca 1998 r. odbyło się zebranie delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w Bachotku koło Torunia.
22 czerwca Odbyła się uroczysta promocja książki zatytułowanej Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968 - 1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. Antoni Barciak, dokumentującej okoliczności poprzedzające powstanie oraz trzydziestolecie istnienia UŚ.
23 czerwca Odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, na którym przyjął m.in. uchwałę w sprawie zmiany w statucie UŚ dotyczącej utworzenia Archiwum.
23 września W dniach 23-26 września obradował pod hasłem "Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego" 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizowany przez Katowicki Oddział PTG oraz Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
27 października Odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ, na którym zaakceptowano m.in. dwie umowy zagraniczne, dotyczące współpracy z Uniwersytetem Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetem Technicznym w Cottbus.
Kalendarium opracowano na podstawie książki "Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje." pod redakcją Antoniego Barciaka.
1998-2006 na podstawie materiałów dostarczonych przez Wydawnictwo.
2007 materiały opracowane przez Sekcję Informacji i Serwisu WWW.
2008-2015 materiały opracowane przez Biuro Prasowe.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.