facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi jubileusz 200-lecia. W ramach obchodów w czwartek 19 maja 2016 roku odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu SGGW oraz nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Hansowi Peterowi Liebigowi związanemu z Uniwersytetem Hohenheim w Stuttgarcie. W uroczystości, podczas której wręczone zostaną również odznaczenia, udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszą szkołą wyższą w Polsce o profilu przyrodniczym. Jej początki sięgają 1816 roku. Obchody dwusetnej rocznicy istnienia uczelni przebiegać będą pod hasłem „Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.