facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IX wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

15 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się IX wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie pt. „Properties of solutions to variational problems” zreferuje prof. Arrigo Cellina z University of Milano-Bicocca.

W spotkaniu udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.math.us.edu.pl.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.