facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

2 września 2016 r. o godz. 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rozpocznie się uroczystość inauguracji roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Ewa Jaskółowa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.