facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Indeksy

We wtorek 10 października 2017 roku Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach zainauguruje nowy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Program uroczystości obejmuje między innymi:

  • wystąpienie inauguracyjne dziekana wydziału,
  • immatrykulację studentów pierwszego roku,
  • wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału,
  • wręczenie Nagród JM Rektora oraz Odznaczeń „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.
     

Wykład inauguracyjny pt. „Polska myśl techniczna na przestrzeni wieków” wygłosi dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.