facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja działalności Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczysta inauguracja działalności Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi.

Profil badawczy Centrum obejmuje nie tylko kultury mniejszościowe czy postkolonialne, ale również te, które są zagrożone homogenizacją kulturową lub zostały politycznie, dyskursywnie, ekonomicznie i na inne sposoby zdominowane przez rozmaicie rozumiane centrum lub mainstream. Wiele społeczności posiada odrębność wyrażającą się w tradycji, zwyczajach, historii, dorobku artystycznym, poczuciu zbiorowej tożsamości, a jednocześnie ich kultura funkcjonuje w poczuciu zagrożenia wchłonięciem, zanikiem, izolacją, zatarciem, itp. „Mniejszość” takiej kultury przejawiać się może brakiem uznania przez władze (główny nurt, wspomniane wcześniej centrum, itp.) lub brakiem szeroko pojętego równouprawnienia (wymiar społeczno-polityczny).

Prowadzone w Centrum badania naukowe koncentrować będą się na rozmaitych wymiarach tej interakcji, starając się otwierać na polifoniczność kultur, aby pozwolić wybrzmieć wszystkim głosom i językom, które w przestrzeni publicznej nie mają niezbędnej większości. Za przykład mogą posłużyć tutaj rdzenni mieszkańcy Kanady, Katalończycy, Szkoci, Islandczycy, katolicy w Irlandii Północnej czy Ślązacy wnioskujący o uznanie ich statusu jako narodowości. Koncentrując się w pierwszej kolejności na pracy naukowej, Centrum współpracować będzie z instytucjami kultury w regionie, inicjować dialog z ośrodkami partnerskimi za granicą, jak również zachęcać do wspólnych działań organizacje społeczne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.