facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Od 20 do 22 października 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) obywać się będzie III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki, a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą m.in. nad niesymetryczną naturą motywacji kar i nagród, neurologicznymi podstawami uzależnień internetowych jako efektu uczenia się, moralnością w szkole, rozrywką interaktywną jako sposobem kreowania kompetencji, komunikowaniem się placówki edukacyjnej z otoczeniem w sytuacji zmiany i konfliktu.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli oświaty oraz innych zainteresowanych tematyką.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.neurodydaktyka.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.