facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Napis na czerwonym tle: III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Od 22 do 25 listopada 2017 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościć będzie uczestników III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona zostanie zagadnieniom dotyczącym polonistyki i świata wartości. W kongresie udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego.

Cykliczne spotkania służyć mają integracji akademickich ośrodków polonistycznych (zwłaszcza katedr i zakładów dydaktyki) ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych oraz twórcami kultury. Organizatorzy III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazło się pojęcie edukacji polonistycznej jako wartości. Osoby biorące udział w spotkaniu wspólnie zastanawiać się będą, jakiego rodzaju działania należy podjąć, by przywrócić kształceniu polonistycznemu na wszystkich szczeblach należne mu fundamentalne znaczenie. Przedmiotem namysłu będą więc kwestie wartości i wartościowania, zarówno na poziomie polonistyki szkolnej, jak i akademickiej.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. naukowcy związani z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównwczej, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa – kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej, dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz doktorantki mgr Jadwiga Maksym-Kaczmarek i mgr Magdalena Paprotny.

Kongres Dydaktyki Polonistycznej został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 roku, gospodarzem II edycji wydarzenia był Uniwersytet Śląski.

Szczegółowe informacje na temat kongresu dostępne są na stronie: www.kongresdydaktyki2017.pl.

Program wydarzenia (plik pdf)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.