facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I ogólnopolska konferencja pt. „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje”

Od 12 do 13 października 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się I ogólnopolska konferencja pod tytułem „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje”, której organizatorem jest Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnicy konferencji podejmą problematykę uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstawanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami i mężczyznami. Spotkanie ma za zadanie przedstawić szeroko rozumiane relacje damsko-męskie. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

 • miłość – oblicza, mechanizmy, komponenty i przemiany w cyklu życia,
 • przywiązanie – korelaty i konsekwencje dla romantycznych relacji,
 • romantyczne relacje; małżeństwo,
 • dynamika emocji w relacjach romantycznych,
 • kobiecość i męskość a zachowania i postawy w bliskich związkach interpersonalnych,
 • transmisja międzypokoleniowa a funkcjonowanie relacji romantycznych,
 • kulturowe konteksty relacji romantycznych,
 • wsparcie w bliskich związkach – między potrzebami a udzielaną pomocą,
 • seksualność w relacjach romantycznych,
 • ciemne strony bliskich związków – konflikty, zdrady, manipulacja, szantaż, osamotnienie,
 • terapia i poradnictwo bliskich związków interpersonalnych,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i relacji romantycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bliskiezwiazki.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.