facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Grupa nauczycieli z Austrii z wizytą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 14 do 15 listopada 2016 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie grupa nauczycieli z Austrii, którzy przyjadą do Polski, by uzyskać informacje na temat polskiego systemu oświatowego i szkół polskich za granicą w celu nawiązania kontaktów na przyszłość z polskimi ekspertami oraz budowania partnerstwa szkół wspomagających proces wprowadzania do poszczególnych szkół nauczania języka polskiego jako ojczystego. Projekt, w ramach którego przyjadą goście, jest dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i stanowi uzupełnienie działań placówki podejmowanych na poziomie władz oświatowych (federalnych oraz regionalnych), które w ograniczonym zakresie przekładają się na otwartość poszczególnych szkół w odniesieniu do języka polskiego jako ojczystego.

W ramach wizyty nauczyciele spotkają się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, gdzie dowiedzą się więcej na temat systemu edukacji w naszym kraju. We wtorek 15 listopada austriaccy nauczyciele gościć będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach, gdzie będą mieli okazję poznać działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytutu Filologii Germańskiej UŚ. W murach Wydziału gości powita prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego ds. studentów zagranicznych. W spotkaniu wezmą udział prof. zw. dr hab. Jan Iluk, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Aleksandra Achtelik, dr Agnieszka Madeja, dr Marcin Maciołek i dr Mariusz Jakosz. Wizyta ma na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a szkołami publicznymi w Austrii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.