facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Erasmus Day

17 maja 2012 r. w godz. 12.00 do 16.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się Erasmus Day. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

Erasmus Day to dzień informacyjny dla studentów Uniwersytetu Śląskiego połączony z ogólnoeuropejskimi obchodami 25-lecia programu Erasmus. W Polsce zostały one objęte honorowym patronatem prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego.

Jednym z wydarzeń Erasmus Day będzie finał Erasmus Photo Contest 2012.
Czytaj więcej…


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.