facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dr Małgorzata Kłoskowicz laureatką konkursu na informację o tematyce ochrony własności intelektualnej

logo 5. edycji konkursu Urzędu Patentowego RP

Dr Małgorzata Kłoskowicz z Sekcji Prasowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazła się w gronie laureatów zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Przedsięwzięcie adresowane było do autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej (przede wszystkim przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu) na temat ochrony własności intelektualnej (w tym przemysłowej), a także znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Dr Małgorzata Kłoskowicz została wyróżniona za cykl artykułów dotyczących patentów Uniwersytetu Śląskiego, publikowanych od lutego do września 2017 roku na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.