facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk laureatem konkursu NCN

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk

Projekt pn. „Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych”, którego kierownikiem jest dr hab. Arkadiusz Rojczyk z Instytutu Języka Angielskiego, został dofinansowany w ramach programu Opus 13 przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest zbadanie i określenie cech akustycznych geminat spółgłoskowych w języku polskim. Zostaną one nagrane w izolacji i w zdaniach w różnych trybach artykulacyjnych. Materiał będzie się składał z reprezentatywnej próby polskich geminat w trzech głównych grupach: wewnątrz morfemu (ssak), na granicy morfemu (bezsens) oraz na granicy słowa (nas samych). Nagrania zostaną następnie poddane analizie akustycznej z uwzględnieniem cech opisanych w badaniach nad geminatami w innych językach. Właściwości, które okażą się statystycznie najbardziej istotne,  będą testowane w badaniach percepcji, natomiast nagrania w finalnej fazie realizacji projektu zostaną udostęnione w postaci bazy danych i będą mogły służyć prowadzeniu kolejnych analiz z tego zakresu.

Jest to pierwszy projekt, który podejmuje całościowe badania nad polskimi geminatami przy pomocy szczegółowych pomiarów akustycznych i badań percepcji. Wyniki mogą zostać wykorzystane m.in. w opisie systemu dźwiękowego języka polskiego oraz w systemach automatycznego rozpoznawania mowy, a także w pracach nad automatyczną transkrypcją dużych korpusów języka polskiego.

Opis projektu:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.