facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy dotyczący Kongresu Oświaty Katowice 2016

Zdjęcie: mikrofony dziennikarskie

„Szkoła Mistrzów” to hasło przewodnie katowickiego Kongresu Oświaty, który odbędzie 21 września 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Jego celem jest stworzenie platformy wymiany poglądów, pomysłów i idei dla szerokiego grona osób zainteresowanych procesami edukacyjnymi. Spotkanie będzie nie tylko okazją do integracji środowiska pedagogicznego, ale również poszerzania wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, upowszechnienia rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół oraz dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących oświaty i wychowania.

Inaugurację Kongresu poprzedzi briefing prasowy, który rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11B, sala 1.1). W spotkaniu z przedstawicielami mediów udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. polityki edukacji Grażyna Burek, a także dr Marek Kaczmarzyk, który przybliży temat wykładu inauguracyjnego. Podczas briefingu przedstawiona zostanie tematyka i program Kongresu, uczestnicy odpowiedzą również na pytania dotyczące kształcenia i edukacji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.