facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatny kurs przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

W grudniu 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzi bezpłatny kurs  przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Kurs realizowany będzie jako część projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wsparcie i integrację jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa śląskiego poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do informacji oraz doradztwa dla obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa śląskiego, wzmacnianie ich zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz rozwijanie współpracy w ramach instytucji zajmujących się ich integracją.

Aby wziąć udział w kursie, należy przede wszystkim wykazać pochodzenie z krajów spoza Unii Europejskiej i posiadać udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/nabor/. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej: szkola@us.edu.pl, tel. 32 2512991.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.