facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Przekazywanie akt do Archiwum

Zasady i procedurę przekazywania akt do Archiwum określa Instrukcja Archiwalna:

Sposób przekazywania akt i przejmowania dokumentacji przez Archiwum przedstawia rozdział VII § 7 pkt.1-11 oraz
rozdział IX § 9 pkt.1-3.

Postępowanie z dokumentacja związaną z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE przedstawia rozdział VIII § 8 pkt.1-9.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.