facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wspomnienie

Ludomir Tokarzewski

 

Urodzony 21 marca 1921 we Lwowie; Technologia chemiczna (synteza organiczna, tworzywa sztuczne, uszlachetnianie olejów i smarów, nowe metody utylizacji odpadów tworzywowych).
Studia chemiczne Politechnika Lwowska 1941-45, mgr inż. chemii PŚ 1945, dr PW 1951, doc. 1959, prof. nadzw. 1964, prof. zw. 1975.
Chem.-Farm. Fabryka "Laokoon" we Lwowie: laborant 1943; Zakłady Chemiczne Oświęcim: samodzielny pracownik naukowo-badawczy Działu Badań, kierownik Oddziału Kompresji Gazolu i Stabilizacji Gazoliny, samodzielny pracownik naukowo-badawczy Działu Konstrukcyjnego, kierownik zakładu technologii w Instytucie Syntezy Chemicznej 1946-52;
Zakłady Azotowe w Tarnowie: główny technolog 1952-59;
WSP w Katowicach 1956-: kierownik i organizator Katedry Technologii Chemicznej 1960-68 Prodziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. 1958-61, dziekan Wydziału 1961- 62, Prorektor ds. nauczania 1962-63, 1967-68; UŚ w Katowicach 1968-: Kierownik Katedry Zakładu Technologii Chemicznej 1969 - w Instytucie Chemii, dyrektor Instytutu Chemii 1981-86.
Konsultant naukowy Centralnego Laboratorium Przemysłu Wełniarskiego w Bielsku-Białej 1979-91, w Instytucie Tworzyw i Farb w Gliwicach 1986-91, w Instytucie Ochrony Środowiska w Katowicach 1989-91.

Staże:
Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie 1970.

Członkostwo:
Komitet Nauk Chemicznych PAN w Katowicach 1983-88;
Międzynarodowy Komitet Narodowych Koordynatorów w ramach międzynarodowej współpracy naukowej Akademii Nauk krajów socjalistycznych, w problemie XIV II grupy temat. "Syntezy na podstawie surowców petro- i karbochemicznych";
Komisja Znaku Jakości w przedsiębiorstwie "Zetom" w Szopienicach 1980- ;
Rada Naukowa: Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie 1980-90,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu 1984-90,
Zakłady Petrochemii i Karbochemii PAN w Gliwicach 1984-90;
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach 1986-90;
Centrum Badań Polimerowych PAN w Zabrzu 1975- .

Badania:
Uszlachetnienie wody mogącej zastąpić różne środki smarowe i ciecze obróbkowe; nowa metoda odzyskiwania kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego z odpadów poliestrowych; metoda uzyskiwania paliw motorowych z odpadów polietylenowych.

Ludomir Tokarzewski

Publikacje:
104 prace oryginalne, 15 książek i skryptów.
Autor 53 patentów, 98 ekspertyz.
Promotor 30 prac doktorskich.

Nagrody i odznaczenia:
Czterokrotnie ministerialne,
Czterokrotnie Rektora,
Dwukrotnie nagrody Głównego Instytutu Górnictwa,
Złoty Krzyż Zasługi 1968,
Krzyż Kawalerski OOP 1973,
Krzyż Oficerski OOP 1987;
Złota odznaka i tytuł "Zasłużony Racjonalizator Produkcji",
Złota odznaka "Zasłużony dla UŚ" 1987.
 

Hobby:
W młodości tenis, pływanie, podnoszenie ciężarów, góry.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.