facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ważniejsze numery rachunków bankowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ważniejsze numery rachunków bankowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

NOWY NUMER OPIS
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 Rachunek ogólny
12 1050 1214 1000 0007 0000 7958 Rachunek pomocy materialnej dla studentów; wpłaty za akademiki
34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 Rachunek do wpłat za studia i inne odpłatne formy kształcenia
08 1050 1214 1000 0007 0000 7933 Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; spłaty pożyczek itp.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.