facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ewelina Suszek

Studentka II roku uzupełniających studiów magisterskich Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Otrzymała stypendium ministra na rok akademicki 2011/2012 za osiągnięcia w nauce. Wyróżniona stypendium po raz drugi.

  • średnia ocen w zaliczonych latach studiów: 4,98;
  • członkini Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Myśli Nieliniowej, Koła Naukowego WolnoMISHlicieli oraz Studenckiego Koła Naukowego Modernizmu;
  • prowadziła prace naukowo-badawcze na Uniwersytecie Śląskim, m.in. autorski projekt badawczy zwieńczony odczytem „Nihilizm jako klucz do prozy Franza Kafki”;
  • w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2010/2011 sprawowała opiekę nad zagranicznymi studentami przyjeżdżającymi na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus;
  • jest autorką licznych publikacji;
  • brała udział w wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych;
  • współpracuje z internetowym „Czasopismem Filozoficznym”, wydawanym przy Instytucie Filozofii UŚ i z kwartalnikiem „Horyzonty”, wydawanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Poszerzania Horyzontów;
  • odbyła praktyki w wydawnictwie Biuro Literackie we Wrocławiu.

(dane z 06.02.2012 r.)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.