facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

„Biegiem na UŚ!”. Nabór na studia trwa

grafika "U-kierunkuj się"

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w naborze podstawowym wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą podjąć decyzje o uruchomieniu naborów uzupełniających. Dostępna jest już lista kierunków, na które nadal prowadzony jest nabór: studia stacjonarne – I stopnia oraz II stopnia, studia niestacjonarne – I stopnia oraz II stopnia. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

Lista aktualnie otwartych rejestracji – zarówno w naborze podstawowym, jak i dodatkowym – dostępna jest na stronie: https://irk.us.edu.pl/catalog.

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań

Kolejna edycja spotkań pt. „Niesamowita historia ludzkości”

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od 25 do 29 września 2017 roku w godz. od 10.10 do 12.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzona będzie kolejna edycja cyklu spotkań pt. „Niesamowita historia ludzkości”, która została zorganizowana w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego.

Prelekcje poprowadzą wykładowcy z Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych. Udział w module obejmującym cztery wykłady kolejno zatytułowane:

XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

logo Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego

Od 26 sierpnia do 3 września 2017 roku odbywać się będzie XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – największa w regionie studencka impreza folklorystyczno-kulturalna, której gospodarzem jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji udział wezmą zespoły z Algierii, Serbii, Niemiec, Irlandii, Słowacji, Turcji, Włoch, Sycylii, Republiki Zielonego Przylądka, Zimbabwe i Polski.  

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny od 1979 roku wzbudza zainteresowanie mieszkańców regionu dzięki występom plenerowym, kolorowym korowodom ulicami miast,

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Człowiek a/i/lub maszyna”

logo Instytutu Filozofii UŚ

W czwartek 21 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Człowiek a/i/lub maszyna”, której organizatorem jest Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Instytutu Filozofii UŚ.

Nagroda „Lux ex Silesia” dla prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz

prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

„Lux ex Silesia” to nagroda przyznawana od 1994 roku osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W tym roku otrzyma ją prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – literaturoznawczyni, wieloletni pracownik Wydziału Filologicznego UŚ, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, autorka takich książek, jak m.in.: „»Kolorowy rytm życia«. Studia o prozie Gustawa Morcinka”, „Tajemnicze ogrody.

Szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny – fakty i mity”

Logo Akademii Rozwoju Kariery

W środę 23 sierpnia 2017 roku w godz. od 10.00 do 15.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Protokół dyplomatyczny – fakty i mity”, którego organizatorem jest Biuro Karier UŚ. Adresatami warsztatów są studenci, a także absolwenci, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją takich pojęć, jak: ceremoniał, etykieta oraz netykieta, savoir-vivre, dyplomacja czy protokół dyplomatyczny.

Osobliwości Świata Fizyki 2017

grafika promująca Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 29 września 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXIII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”.

Dr Gabriela Abrasowicz laureatką konkursu Sonatina

logo Narodowego Centrum Nauki

3 sierpnia 2017 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu Sonatina. Sonatina to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do trzech lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy.

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright-Schuman

Logo Fulbright

Do 1 grudnia 2017 roku można aplikować o granty Fulbright-Schuman – stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” nagrodzony na Filipinach

Logo Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia"

Członkowie Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek wzięli udział w Andrea O. Veneracion International Choral Festival odbywającym się od 20 do 23 lipca 2017 roku w Manili na Filipinach. Zespół zajął trzecie miejsce w konkursie chórów w kategorii „Folk Song”. Cieszyńska „Harmonia” to jedyni artyści z Europy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

dwie studentki przeglądające w bibliotece książkę

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych, spełniających aktualne wymagania MEN, kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

VI ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

logo konferencji

15 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”. Podczas spotkania wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

II edycja Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

uczestnicy kursu

Do 5 września 2017 roku potrwa rekrutacja na zajęcia II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej – inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie, które realizowane jest we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University in Shenyang, skierowane jest zarówno do studentów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Chinami, a także do osób chcących bliżej poznać kulturę tego kraju.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a Zespołem Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

teczka na umowę

4 września 2017 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach (ul. Franciszkańska 5) rozpocznie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Badania jakości wód Jeziora Paprocańskiego

Odłowy ryb w trakcie analiz ichtiologicznych

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ postanowili zbadać jakość wód Jeziora Paprocańskiego i znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego ich stan z roku na rok jest coraz gorszy. W tym celu sięgnęli m.in. do map opracowanych w latach 1747–1753 przez niemieckiego kartografa Fredericka Christiana von Wredego, na których zachowały się ówczesne rozwiązania hydrotechniczne będące cenną wskazówką dla naukowców. O tym, jakie propozycje mają biolodzy dla zarządców zbiornika wodnego, opowiada dr Andrzej Woźnica z Katedry Biochemii Uniwersytetu Śląskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania Jeziora Paprocańskiego, jednego z najstarszych zbiorników zaporowych w Polsce.

13. edycja festiwalu „Jazz w Ruinach”

logo festiwalu "Jazz w Ruinach"

Od 4 do 20 sierpnia  2017 r. w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach odbywać się będzie 13. edycja festiwalu „Jazz w Ruinach” – wydarzenia, w którym udział biorą młodzi artyści grający muzykę jazzową, około jazzową i improwizowaną. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Oblicza jazzu”. W programie festiwalu, który stanie się okazją m.in.

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

Zapisana kartka, na której leży pióro

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony.

Pasieka na dachu Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Pszczoła. Źródło Pixabay.com

Miejskie pasieki od lat z powodzeniem funkcjonują w wielu miastach na świecie. Setki uli można zobaczyć na dachach budynków Nowego Jorku, Londynu, Toronto czy Johannesburga. W Polsce pierwsze miejskie pasieki pojawiły się w Warszawie, znajdują się m.in. na dachu Regent Warsaw Hotel lub na terenie Pałacu Kultury i Nauki. Ule instalowane są również w Krakowie, Lublinie, Toruniu, Poznaniu czy Wrocławiu. Pierwsza miejska pasieka w Katowicach została zbudowana w 2016 roku na dachu budynku Unileveru przy ul. Chorzowskiej. Kolejnym miejscem przyjaznym pszczołom jest Uniwersytet Śląski.

Kancelaria ogólna nieczynna

czerwona ikona informacji

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku kancelaria ogólna w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Warsztaty pt. „Zarządzanie projektami w pigułce”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W środę 9 sierpnia 2017 roku w godz. od 9.00 do 15.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędą się warsztaty pt. „Zarządzanie projektami w pigułce” skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat planowania i realizacji projektów. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: efektywne zarządzanie projektami, tworzenie zespołu, definicja trójkąta ograniczeń projektu czy rola menedżera projektu.

Zbiór „Dobrze się myśli literaturą” prof. Ryszarda Koziołka nagrodzony Śląskim Wawrzynem Literackim

prof. Ryszard Koziołek

Zwycięzcą plebiscytu Śląski Wawrzyn Literacki 2016 został zbiór esejów „Dobrze się myśli literaturą” prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka – prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów. Śląski Wawrzyn Literacki jest nagrodą literacką przyznawaną przez czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach od 1999 r. za najlepszą książkę poprzedniego roku kalendarzowego.

Międzynarodowa konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

16 i 17 października 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2017 („Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”). Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning”. W konferencji udział wezmą m.in. uczestnicy i eksperci unijnego projektu IRNet.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”

Logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Od 22 do 23 listopada 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej” podsumowująca projekt badawczy pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”.

Projekt dr. hab. Ryszarda Skowrona uzyskał wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

28 lipca 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych obejmujące:

Filmy WRiTV na 42. Festiwalu Filmowym w Gdyni

logo Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Od 18 do 23 września 2017 roku w Gdyni odbywał się będzie 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych –  jedno z najstarszych wydarzeń filmowych w Europie, promująca na tak dużą skalę rodzimą kinematografię.

Warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery 2017

2 sierpnia 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery bezpłatne warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”, które poprowadzi Daria Nosal z firmy Sopra Steria.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.