facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. zw. dr hab. Jan Przewłocki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 19 marca 2011 roku o godz. 12.00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Krańcowej 5.

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Śp.
prof. zw. dr. hab. Jana Przewłockiego


emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie w latach 1972–2010,
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1979–1981
oraz Prodziekana Wydziału w latach 1976–1978 i 1984–1990,
wieloletniego Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych XX wieku
a następnie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej.

Profesor Jan Przewłocki był wybitnym uczonym w dziedzinie historii i politologii,
autorem dzieł z zakresu najnowszej historii powszechnej,
 niekwestionowanym autorytetem naukowym, wychowawcą wielu pokoleń naukowców,
dla których pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru,
 cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanym za działalność i dokonania licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu,
mądry i szlachetny, życzliwy i serdeczny, znakomity organizator nauki.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki Człowiek, wybitny Uczony i Pedagog,
wspaniały Przyjaciel.


Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.


Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu


Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.