facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł dr Jan F. Lewandowski

Z głębokim żalem i w poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, że 11 czerwca 2015 roku zmarł dr Jan Franciszek Lewandowski – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, historyk, filmoznawca, dziennikarz i publicysta, wykładowca akademicki, animator kultury, wydawca.

Dr Jan F. Lewandowski był prezesem DKF „Kino-Oko” (1972–1978), inicjatorem i współzałożycielem Śląskiego Towarzystwa Filmowego w Katowicach, przewodniczącym Społecznego Komitetu Stulecia Kina na Górnym Śląsku w Katowicach, kierownikiem redakcji książki filmowej w wydawnictwie Videograf (1994–1997). W latach 1997–2008 pracował w Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach (od 1999 roku jako zastępca dyrektora ds. programowych). Był pomysłodawcą i założycielem Filmoteki Śląskiej (2000) i Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach oraz inicjatorem przebudowy „Rialta” w formule wielofunkcyjnego kinoteatru. Pracował w redakcjach „Dziennika Zachodniego”, „Panoramy”, tygodnika „Katolik”. Był założycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika filmowego „Premiera”, redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”, kierownikiem działu społeczno-historycznego miesięcznika „Śląsk”. Współpracował z Polskim Radiem Katowice (stałe audycje „Stuletnia kronika kina” i „Rozmowy o kinie”) oraz z Telewizją Katowice. Był założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” wydawanego od 2012 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Autor takich książek, jak między innymi: „1000 najsłynniejszych filmów”, „Kino na pograniczu: wędrówki po dziejach filmu na Górnym Śląsku”, „Pola Negri w Sosnowcu”, „Historia Śląska według Kutza”, „Wojciech Korfanty”, „Epizody toszeckie”, „Czas autonomii”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.