facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł dr hab. prof. UŚ Andrzej Szewc

 

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Szewca

 

emerytowanego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego,
Prodziekana Wydziału Techniki w latach 1981–1982,
Dyrektora Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej
w latach 1985–1992,
wieloletniego Kierownika Zakładu Komputeryzacji Zarządzania
na Wydziale Techniki,
a następnie Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
cenionego specjalisty z zakresu ochrony
własności intelektualnej, danych osobowych
i informacji niejawnych, informacji naukowo-technicznej,
informacji publicznej oraz systemów informacji przestrzennej.

 

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń kadr naukowych,
oddanego ludziom i sprawom uczelni,
służącego pomocą i dobrym słowem,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska.

 

Cześć Jego Pamięci.

 

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom i Uczniom Zmarłego,
których ta śmierć dotknęła
wyrazy współczucia i żalu

 

składają
łącząc się w bólu i smutku

 

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 13 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 na cmentarzu parafii pw. św. Mikołaja, Mikołów-Borowa Wieś, ul. Strażacka. 
Msza św. rozpocznie się o godz. 16.30 w kościele parafii pw. św. Mikołaja, Mikołów-Borowa Wieś, ul. Gliwicka 354.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.