facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wyróżnienie dla projektu „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – isce4school”

logo iCSE

21 maja 2018 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopane, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej  organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pt. „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii”, dr hab. Marcin Kostur
pełnomocnik rektora UŚ ds. zastosowania nowoczesnych komputerowych metod kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki, kierownik Zakładu Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki odbierze wyróżnienie dla nowatorskich projektów programu Erasmus+. FRSE wyróżniła wiodące projekty edukacyjne wdrażające innowacje w szkołach. Konferencja zostanie poświęcona teorii i praktyce w zakresie indywidualizacji i personalizacji nauczania, efektywnego wykorzystywania nowych technologii w edukacji szkolnej oraz wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji.

Projekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – icse4school”, którego inicjatorem i koordynatorem merytorycznym był dr hab. Marcin Kostur, zrealizowany został na Uniwersytecie Śląskim w latach 2014–2017 w ramach programu Erasmus+. Do udziału w projekcie zaproszono partnerów zagranicznych: Uniwersytet w Augsburgu oraz Simula School of Research and Innovation w Oslo, a także polskich: Fundację EDU-RES, IIII LO im. Batorego w Chorzowie oraz XXXIII Dwujęzyczne LO im. Kopernika w Warszawie. Celem przedsięwzięcia było opracowanie metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania w szkołach średnich matematyki oraz fizyki. Do procesu dydaktycznego wprowadzono nowatorskie metody kształcenia wskazanych trzech przedmiotów z wykorzystaniem programowania w środowisku Phyton / SageMath. Projekt był kontynuacją działań podjętych w projekcie „icse – Nowoczesne  metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki”. iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową.

logo iCSE

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.