facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UŚ w czołówce pod względem liczby wynalazków stworzonych przez kobiety

Logo Urzędu Patentowego RP

Uniwersytet Śląski znalazł się w gronie dziesięciu podmiotów, które w latach 2013–2017 zgłosiły w Urzędzie Patentowym RP największą liczbę wynalazków i wzorów użytkowych, w przypadku których przynajmniej jednym z twórców była kobieta. Z liczbą 119 takich zgłoszeń UŚ uplasował się na 3. miejscu wśród uniwersytetów oraz zajął 1. miejsce wśród tak zwanych uczelni bezprzymiotnikowych. Jak wynika z danych Urzędu Patentowego RP, kobiety są autorkami bądź współautorkami opatentowanych rozwiązań najczęściej w dziedzinach chemii, biotechnologii i farmacji. W Polsce systematycznie rośnie wskaźnik aktywności patentowej kobiet. Udział procentowy takich zgłoszeń, który jeszcze dziesięć lat temu wynosił 22%, obecnie kształtuje się na poziomie blisko 30%. Zestawienie zostało opublikowane na łamach „Kwartalnika Urzędu Patentowego RP” nr 2 (36) z 2018.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.