facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
stanowisko
profesor nadzwyczajny
wewnętrzny
332

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.