facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
334
telefon
32 3599725
faks
32 2589482
wewnętrzny
725
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
telefon
32 3599725
wewnętrzny
725

funkcja
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadr

funkcja
Dyrektor Szkoły/Kolegium

funkcja
Kierownik Zakładu

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.