facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”

10 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14, Gliwice) odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. W tym roku wyróżnienie odbierze dr Mariusz Jochemczyk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego za książkę pt. „Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne" (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015) oraz dr Barbara Kalinowska-Wójcik z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego za książkę pt. „Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista” (Wydawnictwo Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015).

„Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.