facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu kreowania przywództwa i rozwoju zawodowego

Mężczyzna poprawiający krawat

Do 30 września 2018 roku potrwa nabór na studia podyplomowe pn. „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11). Trwające dwa semestry zajęcia adresowane są m.in. do: pracowników korporacji, wykładowców akademickich, osób pełniących funkcje kierowników i dyrektorów, pracowników instytucji państwowych, polityków, rzeczników prasowych, doradców zawodowych, właścicieli małych, średnich i dużych firm oraz absolwentów studiów I, II i III stopnia pragnących rozwijać zdolności kierownicze, interpersonalne oraz samoorganizacyjne.

Studia podyplomowe z zakresu kreowania przywództwa i rozwoju zawodowego realizowane są w celu doskonalenia umiejętności pracowników znajdujących się na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej, niezależnie od branży i dyscypliny naukowej, aby w umiejętny i profesjonalny sposób mogli stać się liderami, czyli osobami potrafiącymi sprawnie zarządzać zespołem badawczym oraz budować swój autorytet.

Absolwenci tych studiów będą potrafili m.in.:

 • świadomie kreować swój wizerunek zarówno w rzeczywistości społecznej, jak i w mediach społecznościowych,
 • przeprowadzać mediacje i negocjacje (między współpracownikami i klientami),
 • motywować pracowników z różnych kategorii wiekowych oraz samych siebie,
 • zachowywać się zgodnie z zasadami savoir-vivre'u, etykiety i protokołu dyplomatycznego,
 • zarządzać emocjami i stresem,
 • zarządzać czasem,
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz zapobiegać konfliktom,
 • przygotować profesjonalną prezentację multimedialną oraz wystąpienia publiczne (biznesowe, prasowe, konferencyjne etc.),
 • umiejętnie wykorzystać techniki wymowy i emisji głosu,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz mechanizmy perswazji i wywierania wpływu,
 • wykorzystać mechanizmy asertywności i manipulacji.
   

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z wykorzystaniem najnowszych technik i metod nauczania, takich jak: dyskusja dydaktyczna, case study, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, metoda stolików eksperckich czy ćwiczenia z użyciem sprzętu radiowo-telewizyjnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wns.us.edu.pl oraz na Facebooku.
 

Na plakacie uśmiechnięty mężczyzna oraz tekst: Studia podyplomowe „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” kluczem do sukcesu! Wykwalifikowana kadra, zajęcia z liderami wiodących firm, doradztwo wizerunkowe w biznesie, coaching, sztuka dyplomacji

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.