facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Prawa i Administracji

Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”

miejsce konferencji: 
Katowice

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego organizuje 12 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 7) międzynarodową konferencję naukową pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”.

Data konferencji: 
12 Wrzesień 2019 09:00 - 16:00

Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”

budynek Wydziału Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego organizuje 12 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 7) międzynarodową konferencję naukową pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”.

IX edycja konferencji pt. „Kobieta na szpilkach”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Od 22 do 24 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbywać się będzie IX edycja konferencji pt. „Kobieta na szpilkach” organizowana przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Śląski.

Szkolenie pt. „Mediacje w sprawach rodzinnych – aspekty praktyczne”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

15 czerwca 2019 roku w godz. od 9.00 do 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się szkolenie pt. „Mediacje w sprawach rodzinnych – aspekty praktyczne” organizowane przez fundację „Facultas Iuridica”, działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Szkolenie pt. „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Fundacja „Facultas Iuridica”, działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b), organizuje szkolenie pt. „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, które odbywać się będzie w dniach 11 i 12 oraz 18 i 19 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Konferencja „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich...”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

26 kwietnia 2019 roku w godz. od 8.30 do 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Konferencja pt. „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”

miejsce konferencji: 
Katowice

26 kwietnia 2019 roku w godz. od 8.30 do 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Data konferencji: 
26 Kwiecień 2019 08:30 - 18:00

Konferencja pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”

miejsce konferencji: 
Katowice

9 i 10 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, działająca przy wydziale fundacja „Facultas Iuridica” oraz Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska.

Data konferencji: 
9 Maj 2019 09:00 - 10 Maj 2019 16:00

Panel dyskusyjny pt. „Mediacje rodzinne w sądownictwie i praktyce”

Zdjęcie budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

15 maja 2019 roku w godz. od 9.00 do 15.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Mediacje rodzinne w sądownictwie i praktyce” organizowany przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, działające przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

Konferencja pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

9 i 10 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, działająca przy wydziale fundacja „Facultas Iuridica” oraz Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.