facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

Otwarcie wielofunkcyjnej strefy aktywności w kampusie chorzowskim

Projekt wielofunkcyjnej strefy aktywności

Skwer z boiskiem do gry w piłkę nożną i koszykówkę, urządzenia fitness do ćwiczeń, a także elementy placu zabaw, małej architektury oraz zieleńce – tak wygląda wielofunkcyjna strefa aktywności w chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej to wspólne przedsięwzięcie uczelni i Urzędu Miasta w Chorzowie.

Rok temu Uniwersytet Śląski otrzymał dotację na zagospodarowanie części terenu i utworzenie wielofunkcyjnego skweru, służącego zarówno studentom, pracownikom, jak i mieszkańcom miasta. Prace nad realizacją tego projektu dobiegły końca, w czerwcu 2019 roku strefa umożliwiająca spędzanie czasu w formie aktywnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej zostanie oddana do użytku. Jej otwarcie zaplanowano na 17 czerwca

Szkolenie pt. „Zarządzanie czasem i samozarządzanie”

fragment kartki, klawiatury, długopisów i okularów

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Zarządzanie czasem i samozarządzanie” skierowane do pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kurs będzie okazją do pracy nad planowaniem złożonych zadań oraz organizacją czasu, a także do zacieśnienia współpracy między studentami a kadrą uczelni. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Schmidt z firmy Management-Institut Dr. A. Kitzmann, specjalizującej się w szkoleniach związanych z wydajnością i efektywnością pracy.

Terminy szkolenia:

Cykl warsztatów pt. „Zderzenia wiedzy: teatr w perspektywie myślenia i praktykowania”

logo Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych organizuje cykl warsztatów teoretyczno-praktycznych pt. „Zderzenia wiedzy: teatr w perspektywie myślenia i praktykowania”, których celem jest spojrzenie na różnorodne aktywności poznawcze człowieka. Zajęcia praktyczne obejmować będą m.in. ćwiczenia ogólnorozwojowe, pracę z partnerem lub w grupie oraz pracę z rekwizytami.

Harmonogram spotkań:

Szkolenie dla studentów pt. „Jak skutecznie szukać informacji w Internecie?”

Na zdjęciu widoczna jest klawiatura.

19 czerwca 2019 roku w godz. od 10.00 do 16.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jagiellońska 28) odbywać się będzie certyfikowane szkolenie pt. „Jak skutecznie szukać informacji w Internecie? Bazy wiedzy w praktyce akademickiej”, które poprowadzi dr Aneta Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

balon ULKA

14 czerwca 2019 roku około godz. 17.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA), w którym udział weźmie JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Balon, który jest wyposażony w aparaturę do pomiarów zanieszczyszczenia powietrza, wystartuje z okolic kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, gdzie odbywać się będzie piknik rzemieślniczy. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Debata oksfordzka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

Zdjęcie budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ z logo

15 czerwca 2019 roku od godz. 9.00 do 15.00 na Wydziale Nauk Społecznych Katowice (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna nr 3) odbywać się będzie turniej licealnych debat oksfordzkich. W dyskusji wezmą udział trzy czteroosobowe drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

Naukowcy z UŚ opracowali sposób czyszczenia metalowych taśm i arkuszy

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy często opracowują rozwiązania, które wpływają na efektywność procesu tworzenia czy jakość otrzymywanych różnych produktów. Dr Andrzej Swinarew, mgr Jadwiga Gabor wraz z rzecznikiem patentowym mgr. Mariuszem Grzesiczakiem opracowali sposób i układ do odtłuszczania i zabezpieczania antykorozyjnego taśm oraz arkuszy wykonanych z metali lub ich stopów. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego po raz pierwszy będzie gospodarzem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (KSN) reprezentującej środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. Zebranie odbędzie się 15 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Tematem obrad będą zadania związków zawodowych w rzeczywistości tworzonej obecną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.