facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

filologia

Badania tekstów hermetycznych

Książki na półce w bibliotece oraz okulary na półce

Ojcem nurtu zwanego hermetyzmem uznany został Hermes Trismegistos, hipotetyczny autor tekstów hermetycznych. Postrzegany był on jako ojciec filozofów, prorok, mag, a nawet jako bóg. Wiedza o tym, kim był ów tajemniczy Hermes, jest znacznie mniej istotna niż przypisywana mu spuścizna literacka, m.in. w postaci dzieła opatrzonego przez humanistów wieków późniejszych tytułem Corpus Hermeticum. Jest to siedemnaście starogreckich traktatów, a właściwie dialogów, których proweniencja sięga okresu między I a III wiekiem n.e.

„Obecność motywów hiszpańskich w kulturze”

miejsce konferencji: 
Wrocław

W dobie wciąż postępującego rozwoju mass mediów, w tym przede wszystkim elektronicznych, dostęp do dóbr kultur obcych staje się zjawiskiem niezwykle powszechnym. Przyczynia się do tego również fenomen wielokulturowości oraz fakt, że świat stopniowo zmienia się w globalną wioskę. Otaczająca nas rzeczywistość wzbudza coraz większą ciekawość wobec innych niż nasze obyczajów, a otwartość na to, co nowe i nieznane czyni nas obywatelami świata. Dziś zjedzenie tacos nie wymaga odbycia dalekiej podróży do Meksyku, a salsę kubańską można zatańczyć niemalże w każdym klubie.

Data konferencji: 
14 Marzec 2019 09:00 - 15 Marzec 2019 16:00

Badania tekstów poświęconych obyczajowości staropolskiej i kobietom w epokach dawnych

Książki

Zdawać by się mogło, że staropolszczyzna jest jednym z najdokładniej zbadanych, opisanych i zinterpretowanych zjawisk. Historia, literatura i kultura tamtych czasów nadal jednak inspirują nie tylko pisarzy i poetów, ale także naukowców, którzy za pomocą stale udoskonalanych metod badawczych dokonują nieoczekiwanych odkryć i dostarczają zaskakujących studiów na temat tej pełnej ambiwalencji epoki.

Badania nad literaturą science fiction w anglojęzycznej literaturze postkolonialnej

Księżycowy krajobraz

Tematyka poszukiwań naukowych dr Agnieszki Podrucznej narodziła się w wyniku spotkania dwóch jej fascynacji: po pierwsze literaturą fantastycznonaukową, której początki sięgają dzieciństwa, a po drugie – teorią postkolonialną, którą poznała w trakcie studiów. Zastanawiała się, czy dałoby się te zainteresowania połączyć. Przygotowując się do napisania pracy magisterskiej, zaczęła szukać powieści i opowiadań science fiction, w których występowałyby motywy charakterystyczne dla fikcji postkolonialnej.

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk laureatem konkursu NCN

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk

Projekt pn. „Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych”, którego kierownikiem jest dr hab. Arkadiusz Rojczyk z Instytutu Języka Angielskiego, został dofinansowany w ramach programu Opus 13 przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencje „SMYS & YRISM 2017”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.smys.yrism.us.edu.pl/
miejsce konferencji: 
Szczyrk

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku obywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami.

Data konferencji: 
16 Listopad 2017 10:00 - 18 Listopad 2017 15:00

Prof. Jens Herlth gościem Wydziału Filologicznego

logo Wydziału Filologicznego UŚ

Od 14 do 16 marca 2017 roku gościem Wydziału Filologicznego będzie prof. Jens Herlth z Uniwersytetu we Fryburgu – literaturoznawca zajmujący się historią polskiej i rosyjskiej literatury nowoczesnej. Jego artykuły publikowane były na łamach najważniejszych periodyków branżowych (także polskich). Pisał m.in. o twórczości Stanisława Brzozowskiego, Czesława Miłosza, Fiodora Dostojewskiego, Josipa Brodskiego, katastrofizmie dwudziestolecia międzywojennego.

Konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”

miejsce konferencji: 
Katowice

18 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „(Nie)porozumienie w komunikacji”, której organizatorem jest Polonistyczne Koło „Bakałarz”. Spotkanie poświęcone zostanie problematyce komunikacji oraz jej złożoności. Przedmiotem refleksji stanie się analiza współczesnego dyskursu, kodów kulturowych utrudniających porozumienie lub sprzyjających poprawnej komunikacji. Wśród poruszanych zagadnie ń znaleźć się mogą następujące kwestie:

Data konferencji: 
18 Maj 2017 09:00 - 15:00

Eliminacje okręgowe XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu

Od 4 do 5 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będą zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 49 uczniów z 33 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych XLVIII OJR w Okręgu Śląskim

4 marca (sobota):

Pisemna część etapu okręgowego 47. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

grafika promująca Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego

11 lutego 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu odbędzie się pisemna część etapu okręgowego 47. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W konkursie wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, którzy rozwiązywać będą test z wiedzy o języku polskim, a także pisać rozprawki z zakresu literatury, teatru i kultury polskiej. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do części ustnej etapu okręgowego, który odbędzie się 4 marca 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.