facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe”

miejsce konferencji: 
Konin

2 grudnia 2016 r. odbędzie się II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe”, której organizatorem jest Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Spotkanie zostanie poświęcone interdyscyplinarnemu ujęciu procesu rozwoju ludzkiego bytowania, uwzględniając wyzwania i dylematy, jakie towarzyszą każdej jednostce ens per se. Organizatorzy chcą spojrzeć na społeczeństwo i gospodarkę nie tylko przez pryzmat nauk ekonomicznych, ale i nauk humanistycznych, czy społecznych.

Data konferencji: 
2 Grudzień

2016 09:00 - 15:00

Edukacja elit XXI wieku

url do własnej strony konferencji: 
http://www.edukacja-elit.wsb.net.pl/
miejsce konferencji: 
Szczyrk
Data konferencji: 
19 Październik 2016 10:00 - 21 Październik 2016 17:00

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”

miejsce konferencji: 
Katowice

24 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, która zostanie poświęcona kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad tematyką ezoteryki oraz różnymi formami uprawiania filozofii. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą:

Data konferencji: 
24 Wrzesień 2016 09:00 - 16:00

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i Filozofia”

miejsce konferencji: 
Katowice

10 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i Filozofia”, której organizatorem jest Instytut Filozofii UŚ.

Data konferencji: 
10 Wrzesień 2016 09:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych

url do własnej strony konferencji: 
http://www.konferencja-ipb.pl/
miejsce konferencji: 
Wrocław
Data konferencji: 
2 Wrzesień 2016 10:00 - 16:00

Kultura i Turystyka – sacrum i profanum

url do własnej strony konferencji: 
http://www.konferencja2016.rotwl.pl/
miejsce konferencji: 
Łódź
Data konferencji: 
26 Październik 2016 10:00 - 27 Październik 2016 16:00

Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Szkołą Policji w Pile

teczka

29 lipca 2016 roku o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między uczelnią a Szkołą Policji w Pile.

Autyzm - Tylko Razem

url do własnej strony konferencji: 
http://www.fundacjahpd.pl/#!konferencja-7-9/c9hys
miejsce konferencji: 
Zakopane
Data konferencji: 
7 Październik 2016 10:00 - 9 Październik 2016 16:00

Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym

miejsce konferencji: 
Wrocław

Więcej

Data konferencji: 
17 Październik 2016 10:00 - 18 Październik 2016 17:00

Uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”

logo Uniwersytet Śląski

27 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia Złotych Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Odznaczeniem, które ustanowione zostało 8 czerwca 1973 roku, uhonorowane zostają osoby lub instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju uniwersytetu. Uchwałę o przyznaniu odznaki podejmuje Senat Uniwersytetu Śląskiego po zasięgnięciu opinii Kapituły Odznaki. W tym roku Złotymi Odznakami odznaczeni zostaną:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.