facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

Dzień z Uniwersytetem Śląskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

Logo Wiele kierunków – Jeden Uniwersytet

W piątek 9 grudnia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie odbędzie się Dzień z Uniwersytetem Śląskim, w którym udział wezmą wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego oraz pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat.

W ramach spotkania zaplanowano wykłady m.in. z zakresu matematyki, prawa, filozofii, historii, kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz biologii.

W programie wydarzenia przewidziano następujące wystąpienia:

VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów pt. „Innovations in science and society – yesterday and today”

miejsce konferencji: 
Warszawa

W sobotę 3 grudnia 2016 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów pt. „Innovations in science and society – yesterday and today”.

Data konferencji: 
3 Grudzień

2016 09:00 - 18:00

Konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”

Logo SMCEBI

16 i 17 listopada 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula 005) odbędzie się filozoficzno-fizyczna konferencja pt. „Copernicus Center @ SMCEBI”. Spotkanie będzie okazją do rozmowy i wymiany poglądów na szeroki temat filozofii w nauce. Będzie również okazją do powrotu do źródeł, którymi dla filozofii są problemy fizyki, zaś dla fizyki pytania, które dziś bywają klasyfikowane jako filozoficzne.

Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Żorach

Zdjęcie umowy

W środę 9 listopada 2016 roku o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bakowa 12) zostanie podpisana umowa o podjęciu współpracy dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim a I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach.

Ze strony uczelni umowę sygnować będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, natomiast zespół szkół ogólnokształcących reprezentować będzie dyrektor mgr Urszula Machalica.

Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”

Logo SPIN-US

22 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się trzecia edycja brunchu naukowo-biznesowego „Miliard w patencie”, adresowanego do przedstawicieli firm sektora prywatnego, naukowców oraz inwestorów kapitałowych, a także wszystkich zainteresowanych.

Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w konkretnych obszarach tematycznych („LQT” oraz „Medycyna i farmacja”), nawiązanie kooperacji między partnerami biznesowymi i naukowymi w formule B2B, a także identyfikacja projektów w celu przyszłej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Warsztaty pt. „Tworzenie i prowadzenie projektu w realiach studenckich”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 14 listopada 2016 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Tworzenie i prowadzenie projektu w realiach studenckich”. Warsztaty skierowane są do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w realizacji projektów i ich zarządzaniu.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

Uniwersytet Śląski w transnarodowym projekcie PROLINE-CE

Logo projektu PROLINE-CE

Przygotowanie uniwersalnych wytycznych dotyczących skutecznej ochrony zasobów wody pitnej to główny cel projektu PROLINE-CE, w którym uczestniczy Uniwersytet Śląski. Uczelnia pełni rolę partnera wspierającego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, zapewniając wiedzę i doświadczenie (know-how) jako narzędzia dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

Spotkanie w ramach projektu kulturalnego pn. „Kartoteka slam”

W piątek 28 października 2016 roku o godz. 18.00 w KluboGalerii SARP (Katowice, ul. Dyrekcyjna 9) rozpocznie się spotkanie w ramach projektu kulturalnego pn. „Kartoteka slam” – przedsięwzięcia realizowanego przez mgr. Łukasza Gamrota, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia przewidziano spotkanie autorskie z Dawidem Mateuszem promujące jego debiutancką książkę „Stacja wieży ciśnień”, slam poetycki oraz koncert Maxa Bravury.

Konferencja pt. „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.wsns.edu.pl/uczelnia/konferencje/293-ogolnopolska-konferencja-naukowa-czlowiek-w-perspektywie-wspolczesnych-zagrozen-cywilizacyjnych
miejsce konferencji: 
Lublin

24 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie odbędzie się konferencja pt. „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”, która ma charakter interdyscyplinarny o szerokim spektrum poruszanych problemów. Organizatorom zależy na wymianie myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie zarówno nauk społecznych, jak i nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. 

 

Data konferencji: 
24 Listopad 2016 09:00 - 15:00

JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry

Projekt - „Festival of Art and Independent Games” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

 

Katowice, 29.09.2016

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego

z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.