facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

Gabriela Juranek

Studentka III roku studiów I stopnia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego (kierunek wiodący: historia sztuki).

Oleg Fedyk

Student II roku studiów I stopnia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego (kierunek wiodący: filozofia).

Magdalena Szczurek

Studentka II roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).

Karolina Bujak

Studentka II roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).

Marcin Musielak

Student I roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).
  • Udział w projekcie badawczym NCN 2015/17/B/ST4/03870, Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali.
  • Zgłoszenie wynalazku w UPRP w celu uzyskania patentu na wynalazek pt.

Wojciech Flieger

Student II roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (fizyka).

Aleksandra Fabiańczyk

Studentka II roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).

Joanna Hetman

Studentka V roku studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (grafika).

Mariusz Mazgaj

Student I roku studiów II stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (inżynieria biomedyczna).

Katarzyna Leśko

Studentka II roku studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (geologia).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.