facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

Konferencji pt. „Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2017”

url do własnej strony konferencji: 
http://efpe.org.pl/konferencje/konferencja-efa-2017/
miejsce konferencji: 
Warszawa

W piątek 20 października 2017 roku w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji pt. „Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2017”. 

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

Data konferencji: 
20 Październik 2017 09:00 - 18:00

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

miejsce konferencji: 
Katowice

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Data konferencji: 
27 Listopad 2017 09:00 - 28 Listopad 2017 15:00

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

url do własnej strony konferencji: 
http://vulnerabilities.pl
miejsce konferencji: 
Katowice

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

Data konferencji: 
6 Lipiec 2017 09:00 - 8 Lipiec 2017 16:00

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 24 maja 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 17. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Bartosz Baran

Student II roku studiów II stopnia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego (kierunek wiodący: biotechnologia).

  • Uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Diamentowy grant V” na realizację projektu Behawioralna i naurohistologiczna charakterystyka mutantów dwóch linii świerszcza domowego (Acheta domesticus) z deficytami pigmentów wzrokowych.
  • Współautorstwo w publikacjach w czasopismach skatalogowanych w części A wykazu czasopism MNiSW.
  • Udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Monika Franek

Studentka II roku studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (geografia).

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”

miejsce konferencji: 
Katowice

Od 25 do 27 października 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, która jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Pytając o „płeć awangardy”, chcemy zastanowić się, na ile praktyki awangardowe umożliwiają reinwencję takich instytucji pojęciowych, jak „kobieta” i „mężczyzna”, a na ile przechowują i utrwalają tradycyjny model urządzenia płci.

Data konferencji: 
25 Październik 2017 09:00 - 27 Październik 2017 16:00

Agata Szłapa-Kula

Doktorantka IV roku studiów doktoranckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).

Tomasz Klemens

Doktorant III roku studiów doktoranckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (chemia).

Wojciech Osuchowski

Doktorant IV roku studiów doktoranckich Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego (sztuki piękne).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.