facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

absolwent

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przewodniczącym KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającego się w sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca w Szczecinie przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Podpisanie porozumienia dot. Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

czerwona teczka na dokumenty, która leży na brązowym blacie stołu

27 czerwca 2019 roku w Sali Błękitnej w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa między marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim a JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem. Porozumienie dotyczy długofalowej współpracy w zakresie prowadzenia studiów, zagwarantuje także stałe dofinansowanie dla uczestniczących w zajęciach nauczycieli uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu udział wzięli również prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów oraz prof. dr hab.

InterNanoPoland 2019

16 i 17 października 2019 roku w hotelu Novotel w Katowicach (al. Roździeńskiego 16) odbywać się będzie czwarta edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland – międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarach związanych z nanomateriałami i nanotechnologią. Współorganizatorem naukowym wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej

logo Biura Karier UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Akademii Rozwoju Kariery organizuje szkolenie pt. „Trening komunikacji interpersonalnej: style komunikacyjne” w oparciu o grę symulacyjną. Spotkanie, które poprowadzi pracownik firmy Apauly Group, odbędzie się 3 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133).

Mgr Aleksander Fangor członkiem Prezydium Zarządu Głównego AZS

Aleksander Fangor

Mgr Aleksander Fangor – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego został członkiem Prezydium Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie. Wyboru dokonano podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca 2019 roku. Skład tego gremium tworzy dziesięcioosobowa grupa nadzorująca ponad 200 klubów AZS w całej Polsce. Zadaniem mgr.

Śląski Festiwal Nauki zwycięzcą konkursu EUPRIO Awards 2019

Statuetka, nagroda, złota róża

3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE zdobył uznanie i pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich – EUPRIO Awards 2019. Nagroda przyznawana jest przez stowarzyszenie European Association of Communication Professionals in Higher Education podczas dorocznej międzynarodowej konferencji.

Konkurs przebiegał dwuetapowo, najpierw zgłaszane przez uczelnie przedsięwzięcia weryfikowano pod kątem kreatywności, oryginalności oraz sukcesów, a następnie zakwalifikowane do konkursu projekty zaprezentowane zostały podczas konferencji EUPRIO. Prace ilustrujące inicjatywy oceniało zarówno jury konkursowe, jak i uczestnicy spotkania. Za najlepszy pomysł promujący wydarzenie o charakterze popularnonaukowym oba gremia uznały Śląski Festiwal Nauki.

Wydział Prawa i Administracji UŚ trzeci w Polsce

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Adminiastracji Uniwersytetu Śląskiego

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki Rankingu Wydziałów Prawa 2019. W ścisłym gronie laureatów tegorocznego zestawienia znalazł się Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajął trzecie miejsce w Polsce w grupie uczelni publicznych.

Dr hab. Iwona Jelonek nową prezes zarządu Polskiej Rady Pelletu

Logo Polskiej Rady Pelletu

Dr hab. Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została wybrana nową prezes zarządu Polskiej Rady Pelletu (Polish Pellet Council) – działającego od 2017 roku stowarzyszenia, którego członkami są m.in.: firmy zajmujące się produkcją, handlem i dystrybucją pelletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych, instalatorzy, a także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w tej branży i zaangażowane w jej rozwój.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.