facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Region - nauka i edukacja

Zakończenie roku szkolnego w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. Paderewskiego

Logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej

19 czerwca 2019 roku uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, zakończyli pierwszy rok nauki języka chińskiego. Dzięki współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ w Katowicach uczniowie mogli poznać egzotyczny język, którego w X LO uczy mgr Katarzyna Knoll z Instytutu Języka Angielskiego UŚ. Zajęcia prowadzone były również przez native speakerów.

 

Rekrutacja do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

informacja o trwającym naborze do Uniwersytetu Najlepszych

Do 28 czerwca 2019 roku potrwa rekrutacja do drugiej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. W tej edycji program rozszerzony został o kolejne miasta – wsparcie najlepszym uczniom z województwa śląskiego zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

„Terapeutyczne działanie tragedii greckiej. Eurypides” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłosi prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Prof. Dariusz Pawelec członkiem Rady Programowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 15 maja 2019 roku po raz kolejny powołał prof. dr. hab. Dariusza Pawelca – dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w skład Rady Programowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej w Katowicach.

Pracownicy UŚ w Radzie Programowej Biblioteki Śląskiej

Zdjęcie: książki na półkach bibliotecznych

Uchwałą z 15 maja 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego powołał nową Radę Programową Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W składzie trzynastoosobowego gremium znalazło się sześcioro pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

Konferencja podsumowująca program „Uniwersytet Najlepszych”

logo Uniwersytetu Najlepszych

18 czerwca 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”, podczas której uczestnicy przedsięwzięcia zaprezentowali efekty całorocznej pracy pod opieką tutorów. W spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi, a także rodzina i przyjaciele uczestników oraz koledzy z klas wraz z nauczycielami.

Uczestnicy programu "Uniwersytet Najlepszych".

fot. Tomasz Kawka

„Uniwersytet Najlepszych” to pierwszy tego typu program w województwie śląskim mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy są zainteresowani rozwojem naukowym.

Warsztaty z biznesem w ramach projektu „ProspectUS”

Zdjęcie rektoratu

30 maja 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”, w ramach którego prowadzone były przekrojowe analizy potencjału ludzkiego, badawczego, edukacyjnego uczelni, a także jej otoczenia społeczno-gospodarczego, służące wzmocnieniu pozycji uczelni.

Zakończenie roku szkolnego w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

Zdjęcie: dyplom w dłoni

31 maja 2019 roku o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pełnomocnik rektora UŚ ds. promocji i współpracy ze szkołami. Najlepsi absolwenci, poza dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkoły, otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a także gadżety uniwersyteckie.

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

„Społeczny wymiar katolicyzmu śląskiego w aspekcie kultu Matki Boskiej Piekarskiej” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłosi abp dr Damian Zimoń. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Konferencja „PR Silesia Day – PRawdziwie o PR”

Logo Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty"

22 maja 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowej 12, Katowice) odbędzie się konferencja pt. „PR Silesia Day – PRawdziwie o PR”. Organizatorami są śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) i Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „MOSTY” działającego przy Uniwersytecie Śląskim, skupiającego przede wszystkim studentów politologii i dziennikarstwa.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.