facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem

Wykład pt. „Polska w rozmiarze XXL – odchudzanie się, konieczność czy moda”

11 października 2012 r. o godz. 16.00 w sali audytoryjnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach XXI cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład pt. „Polska w rozmiarze XXL – odchudzanie się, konieczność czy moda” wygłosi mgr Gabriela Wanat ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorem cyklu jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wykład pt. „System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce”

CSCS UŚ

17 listopada 2011 r. o godz. 16.00 w auli na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład pt. „System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce” wygłosi przedstawiciel ElektroEko – Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA w Warszawie dr inż. Robert Wawrzonek.

Wykład pt. „Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii”

6 października 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się wykład prof. UZ dr hab. inż. arch. Janiny Kopietz-Unger pt. „Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii".

Prelekcja organizowana jest w ramach cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska", którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

O wykładowcy:

Wykład „Foresight – użyteczne narzędzie prognozowania przyszłości, także w dziedzinie ochrony środowiska”

28 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9 odbędzie się wykład „Foresight – użyteczne narzędzie prognozowania przyszłości, także w dziedzinie ochrony środowiska”. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach XIX cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi mgr inż.

3. Konkurs Fotograficzny „Nauka – świat bez granic”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do trzeciej edycji konkursu fotograficznego organizowanego w ramach projektu „Nauka w obiektywie”.

W roku bieżącym hasło przewodnie organizowanego konkursu to: „Nauka – świat bez granic”.

Wykład – „Świat wrotków z grupy Bdelloidea, czyli... 35 mln lat bez seksu”

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Świat wrotków z grupy Bdelloidea, czyli... 35 mln lat bez seksu”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi dr hab. Irena Bielańska-Grajner z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Zaproszenie na projekcję filmu „HOME – S.O.S. Ziemia!”

 W czwartek 18 lutego 2010 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na projekcję filmu „HOME – S.O.S. Ziemia!” (reż. Y. Arthus-Bertrand, 2009) organizowaną w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”.
Więcej informacji o filmie na stronie:

„Wulkanizm Sudetów a różnorodność flory roślin naczyniowych” - wykład dr. hab. Pawła Kwiatkowskiego

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład „Wulkanizm Sudetów a różnorodność flory roślin naczyniowych”, organizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”.

Wykład "Perspektywy rozwoju europejskiej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000 w województwie śląskim"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład "Perspektywy rozwoju europejskiej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000 w województwie śląskim" zorganizowany w ramach XVIII cyklu wykładów: "Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska". Wykład wygłosi dr Jerzy B. Parusel z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Przeniesienie wykładu

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuje, że w związku z Dniem Rektorskim, wykład dr Anny Orczewskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ pt.: Nie wystarczy posadzić drzewa, aby w przyszłości był prawdziwy las, organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: "Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska", został przeniesiony na październik 2009 r. Nowym termin wykładu zostanie podany po ustaleniu programu obowiązującego w semestrze zimowym.

Skróty