facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie i warsztaty nt. „Czym są granty ERC i jak je zdobyć?”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) to utworzona przez Komisję Europejską niezależna instytucja wspierająca najlepszych naukowców, finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny pomysłów badawczych jest ich doskonałość naukowa. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców znajdujących się na każdym etapie kariery.

Spotkanie prezentujące założenia konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia 2019 roku w godz. od 14.00 do 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Wydarzenie, które poprowadzi jeden z ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, adresowane jest do naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień później, we wtorek 15 stycznia (w godz. od 9.30 do 15.30), dla osób zainteresowanych ubieganiem się w przyszłości o grant ERC organizowane są również warsztaty „krok po kroku”, podczas których zostanie szczegółowo wyjaśnianie, jak skutecznie przygotować wniosek projektowy ERC. Specjaliści z PAN wraz z naukowcami pracować będą na rzeczywistych fragmentach wniosku, odbędą się ponadto ćwiczenia z zakresu przygotowania budżetu. Z powodu ograniczonej liczby miejsc osoby chcące wziąć udział w warsztatach proszone są o kontakt drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: dawid.matuszek@us.edu.pl.  

Udział zarówno w spotkaniu, jak i warsztatach jest bezpłatny.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.