facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rzecznik Patentowy Uniwersytetu Śląskiego

RZECZNIK PATENTOWY UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Wiedzy i Technologii w UŚ


mgr Mariusz Grzesiczak
e-mail: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl
 

Katowice, ul. Bankowa 12 pok. 153, tel. 32 359 11 45; kom. 500 335 056

Możliwe są konsultacje na wydziałach w innych terminach uzgodnionych telefonicznie.

 

O rzeczniku patentowym

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia patentowe i patenty na wynalazki Uniwersytetu Śląskiego (2000−2012)

Znaki towarowe chronione na rzecz Uniwersytetu Śląskiego
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.