facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu - MODLAB” zakwalifikowany przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania w ramach RPO

Projekt „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu - MODLAB” został zakwalifikowany przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII Infrastruktura Edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Projekt uzyskał 38,45 punktów, co stanowi 96,13% maksymalnej liczby punktów. Tym samym znalazł się na 6 pozycji listy rankingowej projektów. W konkursie ogłoszonym w lutym 2009 roku zgłoszonych zostało 46 wniosków. 15 projektów otrzyma 127 658 655.16 zł. Wartość dofinansowania projektu wynosi 24 111 086,86 zł, co plasuje projekt na pierwszym miejscu pod względem wysokości przyznanych środków (całkowita wartość projektu to 29 153 755,00 zł).

Przedmiotem projektu jest rozwój bazy dydaktycznej dla polepszenia jakości kształcenia studentów w zakresie nauk o środowisku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację istniejących i utworzenie nowych laboratoriów. Laboratoria zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze standardami ICT (Information and communication technologies in education) oraz wymogami współczesnego rynku pracy.

Projekt remontu infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem będzie realizowany przez następujące jednostki:

  • Wydział Nauk o Ziemi;
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
  • Instytut Fizyki; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.