facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Grzegorz Racki z UŚ członkiem Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Grzegorz Racki

15 lutego 2011 r. powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi on organ opiniodawczo-doradczy ministra nauki i szkolnictwa wyższego, właściwy w sprawach przestrzegania wysokich standardów w działalności naukowej i pracy akademickiej. Członkiem Zespołu został prof. dr hab. Grzegorz Racki z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

  • prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe,
  • formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym,
  • składanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych,
  • współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk oraz współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

Zarządzenie powołujące Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.