KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA