„7. Program Ramowy. Podprogram PEOPLE. Jak napisać projekt na wymianę międzysektorową i międzynarodową?” - spotkanie informacyjne